Hodnocení ve 2. pololetí

Milí rodiče,

od druhého pololetí již nebudu dávat každý den do žákovské knížky razítka za chování. "Sdělení rodičům" budou ale nadále sloužit ke komunikaci mezi mnou a vámi - v případě potřeby tam budu lepit informace k akcím, budu psát vzkazy, dávat pochvaly či napomínání. 

Protože už také více známkujeme, známky jednou za čas zapíšu k jednotlivým předmětům v zadní části ŽK. V případě, že budu zapisovat známky a nechám si ŽK jeden den u sebe, tuto informaci napíši zde na web. Prosím o pravidelnou kontrolu celé ŽK a o podpis u každého nového zápisu. 

Děkuji za spolupráci.