Opět vši

Opět máme ve třídě hlášeny vši, prohlédněte prosím dětem hlavy. Děkuji.