Plavecký výcvik

V rámci předmětu Tělesná výchova se od 4. března do 6. května 2015 koná pro žáky 1.A, 1.B a 3.A plavecký výcvik v bazénu v Trutnově.

Cena: 750 Kč 

Plavání je v 1. ročníku součástí osnov tělesné výchovy, je tedy povinné a jezdí se během vyučování. Pokud se dítě nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit, mělo by mít potvrzení od lékaře. Některé zdravotní pojišťovny (příp. zaměstnavatelé) poskytují na tuto aktivitu příspěvek, potvrzení škola vydá po zaplacení. Se všemi podrobnostmi a termíny budete seznámeni později.