Sešit s myškami - ČJ

Prosím prohlédněte si a podepište sešit s myškami. Bylo by vhodné ho také obalit, budeme ho používat často. Tečkou dětem vyznačuji, na kterou linku mají psát.

Vkládám malé vysvětlení pojmů užívaných v tomto sešitě, později i v ŽK:

  • Opis = vzor napsaný na tabuli psacím písmem do sešitu děti opisují také psacím písmem (nejjednodušší forma psaní)
  • Přepis = vzor napsaný tiskacím písmem do sešitu děti přepisují psacím písmem (obtížnější forma)
  • Diktát =  žáci musí slovo rozložit na hlásky, vybavit si tvar písmene a spojit písmena do slabik a slov (nejobtížnější forma psaní).
  • Běhací diktát = zábavnější opis/přepis = vpředu na koberci jsou na zemi kartičky s textem, děti si chodí postupně kartičky číst, pak běží slovo zapsat do sešitu (viz fotografie)