Třídní schůzky formou individuální konzultace

  • čtvrtek 8. listopadu 2018
  • mezi 14-16 hodinou
  • zájemci se přihlásí předem (oznámením v ŽK nebo pomocí SMS)