Keramický kroužek 2015-16

Stejně jako loni je zde nabídka keramického kroužku, který bude opět u nás ve škole pořádat paní Eva Kostková. Loni si děti vyrobily a odnesly spoustu pěkných výrobků a naučily se pracovat s hlínou.

Termíny23.9., 14.10. 4.11., 2.12. , 13.1., 10.2., 9.3. 6.4., 4.5., 8.6. (středy)

Čas: 1. skupina 12.30 - 13.30

        2. skupina 13.30 - 14.30

Cena: 275 Kč za pololetí

          550 Kč za rok

Můžete uhradit na keramickém kroužku nebo zaslat na účet.

Číslo účtu: 186095692, kód banky 0600, variabilní symbol 412

Do popisu příkazce nebo poznámky napište prosím jméno a příjmení dítěte.

Úhrada do 14.10.2015 za 1. pololetí

             do 29.2.2016 za 2. pololetí

Kontakt: Eva Kostková, tel.č. 731 164 282, ekostkova@seznam.cz 

Pokud byste měli zájem, dám dětem přihlášku.