Týdenní plány

Učivo ve 40. školním týdnu (4.6. - 8.6.)

ČESKÝ JAZYK

 • párové souhlásky z/s, ž/š
 • PS 30, 31
 • PÍS 27, 28

MATEMATIKA

 • dělení na 4 části, násobilka 5
 • PS 60 - 64

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Léto - léto na louce, léto u vody
 • UČ str. 56-63

Učivo ve 39. školním týdnu (28.5. - 1.6.)

ČESKÝ JAZYK

 • párové souhlásky h/ch, z/s
 • PS 32
 • PÍS 26

MATEMATIKA

 • násobilka 4
 • PS 58-59

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Léto - úvod

Učivo ve 38. školním týdnu (21.5. - 25.5.)

ČESKÝ JAZYK

 • párové souhlásky v/f, z/s, ž/š
 • UČ 135-136
 • PS 30
 • PÍS 26

MATEMATIKA

 • násobilka 3, 4
 • PS 54-58

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Jaro - opakování

Učivo ve 37. školním týdnu (14.5. - 18.5.)

ČESKÝ JAZYK

 • párové souhlásky na konci slov (t/d, ť/ď)
 • UČ 133 -134
 • PS 29
 • PÍS 25

MATEMATIKA

 • násobilka 3
 • PS 50-53

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • domácí ptáci
 • UČ 54-55

Učivo ve 36. školním týdnu (9.5. - 11.5.)

ČESKÝ JAZYK

 • párové souhlásky na konci slov (b/p, t/d)
 • UČ 131 -133
 • PS 28
 • PÍS 24

MATEMATIKA

 • dělení dvěma, násobky 3
 • PS 48 - 50

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • hospodářská zvířata
 • UČ 52, 53

Učivo ve 35. školním týdnu (30.4. - 4.5.)

ČESKÝ JAZYK

 • párové souhlásky na konci slov - úvod + b/)
 • UČ 129 -130
 • PS 28
 • PÍS 23

MATEMATIKA

 • násobení dvěma, příprava na dělení
 • PS 46 - 47

ČLOVĚK AJEHO SVĚT

 • Jaro, květiny na jaře
 • UČ 46

Učivo ve 34. školním týdnu (23.4. - 27.4.)

ČESKÝ JAZYK

 • skupiny bě, pě, vě, mě
 • UČ 121 - 123
 • PS 27
 • PÍS 21 - 23

MATEMATIKA

 • násobení dvěma, příprava na dělení
 • PS 42 - 45

ČLOVĚK AJEHO SVĚT

 • Jaro, květiny na jaře
 • UČ 46

Učivo ve 33. školním týdnu (16.4. - 20.4.)

ČESKÝ JAZYK

 • skupiny bě, pě, vě
 • UČ 119 - 121
 • PS 27
 • PÍS 19 - 20

MATEMATIKA

 • násobení dvěma
 • PS 38 - 41

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • orientace v čase - opakování

Učivo ve 32. školním týdnu (9.4. - 13.4.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno ě, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě
 • UČ 117-119
 • PS 25, 26
 • PÍS 18, 19

MATEMATIKA

 • příprava na násobení, násobky 2
 • PS 35 - 38

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Orientace v čase

Učivo ve 31. školním týdnu (2.4. - 6.4.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno ě, skupiny dě, tě, ně
 • UČ 115 - 117
 • PS 25
 • PÍS 16 - 17

MATEMATIKA

 • počítání do 100 s přechodem přes desítku
 • PS 31 - 34

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Kalendář, Části dne
 • UČ 43 - 44

Učivo ve 30. školním týdnu (26.3. - 28.3.)

ČESKÝ JAZYK

 • Vlastní jména měst, obcí, hor a řek
 • UČ 111 - 113
 • PS 24
 • PÍS 15

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání s přechodem přes základ deset
 • PS 29 - 30

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Orientace v čase
 • UČ 42 - 45

Učivo ve 29. školním týdnu (19.3. - 23.3.)

ČESKÝ JAZYK

 • Vlastní jména měst, obcí, hor a řek; procvičování tvrdých a měkkých slabik
 • UČ 107 - 111
 • PS 23 - 24
 • PÍS 13 - 14

MATEMATIKA

 • Odčítání s přechodem přes základ deset, Porovnávání délek úseček proužkem papíru
 • PS 25 - 29, 72

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Místo, kde žijeme - opakování, test
 • UČ 30, 31

Učivo ve 28. školním týdnu (12.3. - 16.3.)

Jarní prázdniny

Učivo ve 27. školním týdnu (5.3. - 9.3.)

ČESKÝ JAZYK

 • tvrdé a měkké souhlásky - procvičování
 • PÍS 11 - 13
 • PS str. 21,22

MATEMATIKA

 • odčítání s přechodem přes základ deset
 • PS 21 - 24, 71

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Místo, kde žijeme, Naše vlast
 • UČ 30 - 31

Učivo ve 26. školním týdnu (26.2. - 2.3.)

ČESKÝ JAZYK

 • měkké souhlásky
 • UČ 97
 • PS 21
 • PÍS 8, 10

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel, porovnávání úseček
 • PS 16 - 20, 71

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Domov - místo, kde žijeme, město x vesnice, naše vlast 
 • UČ str. 30, 31

Učivo v 25. školním týdnu (19.2. - 23.2.)

ČESKÝ JAZYK

 • měkké souhlásky
 • UČ 97
 • PS 21
 • PÍS 8, 9

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel, geometrie - testík
 • PS 13 - 16

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • opakovací testík Zdraví
 • ochutnávka ovoce do škol

Učivo ve 24. školním týdnu (12.2.-  16.2.)

ČESKÝ JAZYK

 • tvrdé souhlásky
 • PS 22
 • PÍS 6 - 7

MATEMATIKA

 • sčítání s přechodem přes základ deset, opakování geomerie - křivá, přímá, lomená čára, bod, úsečka
 • PS 9 - 13

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • zdravá výživa, hygiena a čistota
 • UČ 39

Učivo ve 23. školním týdnu (5.2.-9.2.)

ČESKÝ JAZYK

 • souhlásky, kde píšeme i,í,y,ý, tvrdé souhlásky
 • UČ 98 - 100
 • PS 21
 • PÍS 3, 4

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • PS 4 - 8

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Nemoc a úraz, Naše zdraví
 • UČ 38, 39

Učivo ve 22. školním týdnu (29.1. - 1.2.)

ČESKÝ JAZYK

 • souhlásky, kde píšeme i,í,y,ý, tvrdé souhlásky
 • UČ 97 - 99
 • PÍS 3
 • PS 20

MATEMATIKA

 • počítání do 100 bez přechodu přes desítku, G - úsečka
 • PS dokončení

Učivo ve 21. školním týdnu (22.1. - 26.1.)

ČESKÝ JAZYK

 • souhlásky, slabikotvorné r, l
 • UČ 93 - 96
 • PÍS 2. díl 1 - 2

MATEMATIKA

 • odčítání bez přechodu přes 10 (typu 30 - 9)
 • PS 73 - 77

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • naše tělo

Učivo ve 20. školním týdnu (15.1. - 19.1.)

ČESKÝ JAZYK

 • samohlásky, dvojhlásky, ú x ů
 • UČ 91 - 92
 • PS 19
 • PÍS 30 - 32

MATEMATIKA

 • počítání přes desítku (typu 25-4, 21+9), úsečka
 • PS 70 - 72, 86

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Zdraví - naše tělo
 • UČ 36

Učivo v 19. školním týdnu (8.1. - 12.1.)

ČESKÝ JAZYK

 • hlásky a písmena, samohlásky
 • UČ 88 - 92
 • PS 18 - 19
 • PÍS 28 - 29

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 100, příklady typu 21+4, 27-7
 • PS 65 - 69

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Zima - opakování

Učivo v 18. školním týdnu (3.1. - 5.1.)

ČESKÝ JAZYK

 • opakování - slabika, dělení slov, popis osoby
 • PÍS str. 27

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 100, příklady typu 21+4, 27-7
 • PS 63,64

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Zima 

Učivo v 17. školním týdnu (22.12. - 26.12.)

Vánoční prázdniny

Učivo v 16. školním týdnu (19.12. - 21.12.)

Učivo v 15. školním týdnu (11.12. - 15.12.)

Učivo ve 14. školním týdnu (4.12. - 8.12.)

úterý 5.12. - Čertovské učení
středa 6.12. a čtvrtek 7.12. - Projekt Rodina

ČESKÝ JAZYK

 • slabika
 • UČ 78 - 80
 • PS 15, 16/ cv. 4
 • PÍS 26

MATEMATIKA

 • řády
 • PS 56 - 57

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Projekt Rodina - specialní pracovní sešit
 • UČ 24 - 25

Učivo ve 13. školním týdnu (27.11. - 1.12.)

ČESKÝ JAZYK
 • opakování - slova protikladná, synonyma, slova nadřazená, podřazená, souřadná
 • UČ 74 - 77
 • PÍS 24 - 26

MATEMATIKA

 • počítání se závorkami, desítky a jednotky do sta, řády
 • PS 52 - 55, 85

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • podzim - opakování
 • rodina - úvod
 • UČ str. 24, 25

Učivo ve 12. školním týdnu (20.11. - 24.11.)

ČESKÝ JAZYK

 • slova souznačná (synonyma), slova nadřazená, podřazená, souřadná
 • UČ 69 - 74
 • PS 14
 • PÍS 21 - 23

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání desítek, G - bod
 • PS 48 - 51, 84

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • ovoce a zelenina
 • UČ 22 - 23

Učivo v 11. školním týdnu (13.11. - 16.11.)

ČESKÝ JAZYK

 • slovo, význam slova
 • UČ 66 - 69
 • PS 13
 • PÍS 20

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, bod, rýsování
 • PS 45-47,83

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • podzimní zahrada, zelenina, ovoce
 • UČ 20 - 23

Učivo v 10. školním týdnu (6.11. - 10.11.2017)

ČESKÝ JAZYK

 • Věta - opakování, Význam slova - slova protikladná
 • UČ 57 - 64
 • PS 12
 • PÍS 17 - 19

MATEMATIKA

 • počítání do 20, pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl, Geometrie - bod
 • PS 39 - 43, 83

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Ptáci stěhovaví x stálí

Učivo v 9. školním týdnu (30.10. - 3.11.2017)

ČESKÝ JAZYK

 • Druhy vět, Uspořádání vět v textu
 • UČ 50 - 56
 • PS 9 - 12
 • PÍS 15 - 17

MATEMATIKA

 • počítání do 16, 17, 18, G - rýsování
 • PS 32 - 37, 82

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Podzimní les, Savci v podzimním lese
 • UČ 13 - 17

Učivo v 8. školním týdnu (23.10. - 25.10.2017)

ČESKÝ JAZYK

 • druhy vět
 • UČ 46 - 49
 • PS 10 - 11
 • PÍS 14

MATEMATIKA

 • počítání do 15 s přechodem přes desítku
 • PS 30 - 31

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • stromy a keře v lese a u lesa
 • UČ 10 - 11

Učivo v 7. školním týdnu (16.10. - 20.10.2017)

ČESKÝ JAZYK

 • Věta, Jak poznáme větu
 • UČ str. 42 - 45
 • PS str. 8/1
 • PÍS str. 12 - 14

MATEMATIKA

 • Počítání do 14 s přechodem přes desítku, Geometrie - tělesa
 • PS str. 27 - 29, 80 - 81

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Listnaté stromy, Jehličnaté stromy
 • PS str. 9 - 10

Učivo v 6. školním týdnu (9.10. - 13.10.2017)

ČESKÝ JAZYK

 • abeceda
 • UČ str. 36 - 41
 • PÍS str. 10,11

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 13 s přechodem přes desítku
 • PS str. 22 - 26

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Podzim, Na procházce v lese
 • UČ str. 8 - 9 

Učivo v 5. školním týdnu (2.10. - 6.10.2017)

ČESKÝ JAZYK

 • abeceda
 • UČ str. 32 - 36
 • PS str. 7
 • PÍS str. 8, 9

MATEMATIKA

 • počítání do 12, geometrické útvary
 • PS str. 18 - 21, 78 - 79

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Naše škola - opakování, Podzim

Učivo ve 4. školním týdnu (25.9. - 27.9.2017)

ČESKÝ JAZYK

 • vlastní jména osob a zvířat
 • UČ str. 27 - 31
 • PS str. 6
 • PÍS str.7

MATEMATIKA

 • počítání do 20 s přechodem přes desítku
 • PS str. 15 - 17

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Dopravní prostředky
 • UČ str. 7

Učivo ve 3. školním týdnu (18.9. - 22.9.2017)

ČESKÝ JAZYK

 • skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, vlastní jména osob a zvířat
 • UČ  str. 17 - 29
 • PS str. 5, 6
 • PÍS  str. 5, 6 

MATEMATIKA

 • Přechod přes desítku - počítáme do 11
 • PS  str. 10-15

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Cesta do školy, Dopravní prostředky
 • UČ  str. 6, 7

Učivo ve 2. školním týdnu (11.9. - 15.9.2017)

ČESKÝ JAZYK

 • opakování z 1. roč., skupiny di, ti, ni, dy, ty, ny
 • UČ do str. 16
 • PS str. 3 - 4
 • PÍS str. 1 - 4

MATEMATIKA

 • opakování z 1. roč., počítání do 20-ti
 • PS str. 6 - 10

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Naše škola, co děláme ve škole
 • UČ str. 4, 5

Učivo v 1. školním týdnu (4.9. - 8.9.2017)

ČESKÝ JAZYK

 • Mateřský jazyk, kterými jazyky lidé mluví, opakování malých a velkých psacích písmen
 • UČ str. 7 - 13
 • PÍS str. 1, 2
 • PS str. 3, 4

MATEMATIKA

 • Opakování počítání do 20
 • PS str. 4 - 6

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Naše škola, co děláme ve škole
 • UČ str. 4 - 5

Učivo ve 42. školním týdnu (12.6. - 16.6.)

ČESKÝ JAZYK

 • opakování, pohádky, příběhy, psací Ch, ch
 • SLABIKÁŘ 98-102
 • PÍSANKA 26-29

MATEMATIKA

 • rozšiřující učivo - počítání po desítkách do 50, 100
 • PS 75-78

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Letní proměny v přírodě, Léto na zahradě
 • PS 74-75

Učivo ve 41. školním týdnu (5.6. - 9.6.)

ČESKÝ JAZYK

 • slova se slabikami bě, pě, vě, mě, psací f, F
 • SLABIKÁŘ 94 - 97
 • PÍSANKA 23 - 25

MATEMATIKA

 • počítání do 20, odčítání dvojciferných čísel
 • PS 71 - 74

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Léto, letní proměny v přírodě
 • PS 72 - 74

Učivo ve 40. školním týdnu (29.5 - 2.6.)

ČESKÝ JAZYK

 • slova se slabikami dy, ty, ny, psací G, f
 • SLABIKÁŘ 91 - 93
 • PÍSANKA 20 - 23

MATEMATIKA

 • počítání do 20
 • PS 68 - 70

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Opakování - Člověk ve společnosti
 • PS 70 - 71

Učivo ve 39. školním týdnu (22.5. - 26.5.)

ČESKÝ JAZYK

 • slova se slabikami dě, tě, ně, di, ti, ni, psací Řř
 • SLABIKÁŘ 88 - 90
 • PÍSANKA 17 - 19

MATEMATIKA

 • počítání do 20
 • PS 65 - 68

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Povolání

Učivo ve 38. školním týdnu (15.5. - 19.5.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno G,g, psací b,B
 • SLABIKÁŘ 82 - 85
 • PÍSANKA 13 - 15

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 20-ti (typu 10+8, 18-8, 16+3)
 • PS 60 - 64

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Ája jde nakupovat, Zaměstnání dospělých lidí
 • PS 66 - 67
Učivo ve 37. školním týdnu (8.5. - 12.5.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno F,f, psací Č,č
 • SLABIKÁŘ 77-81
 • PÍSANKA 10-12

MATEMATIKA

 • čísla 16-20, porovnávání, sčítání a odčítání do 15
 • PS 56-59

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Na výletě, Ája jde do divadla
 • PS 63-64

Učivo ve 36. školním týdnu (2.5. - 5.5.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno Ch,ch, psací c, C, E
 • SLABIKÁŘ 73 - 77
 • PÍSANKA 7 - 9

MATEMATIKA

 • odčítání typu 15-3, sčítání a odčítání tří čísel, tělesa - kvádr, válec
 • PS 52 - 55

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Místo, kde žijeme, Na výletě
 • PS 62 - 63

Učivo ve 35. školním týdnu (24.4. - 28.4.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno Ř,ř, psací š,Š,L
 • SLABIKÁŘ 68 - 71
 • PÍSANKA 3 - 6

MATEMATIKA

 • odčítání typu 15-5, 13-10, sčítání typu 12+2, 2+12
 • PS 47 - 51

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • JARO - procvičování, hry
 • PS str. 52, 53

Učivo ve 34. školním týdnu (18.4. - 21.4.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno Ž,ž, psací S
 • SLABIKÁŘ 64 - 67
 • PÍSANKA 4. díl 1 - 2

MATEMATIKA

 • čísla 11-15, porovnávání, sčítání typu 10+2, odčítání typu 15-5
 • PS 44 - 46

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Jarní hry dětí v přírodě
 • PS 52

Učivo ve 33. školním týdnu (10.4. - 14.4.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno Č,č
 • SLABIKÁŘ 60 - 63
 • PÍSANKA 30 - 32

MATEMATIKA

 • numerace do dvaceti, desítky, jednotky, číslice 11 - 15
 • PS 42 - 44

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Svátky jara
 • PS 51

Učivo ve 32. školním týdnu (3.4. - 7.4.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno B,b, psací H,h
 • SLABIKÁŘ 56 - 59
 • PÍSANKA 24 - 27

MATEMATIKA

 • procvičování počítání do 10, krychle, koule, čtverec, kruh
 • PS 37 - 41

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • rostliny na jaře, jaro na statku
 • PS 50

Učivo ve 31. školním týdnu (27.3. - 31.3.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno H,h, psací Z,z
 • SLABIKÁŘ str. 52 - 55
 • PÍSANKA str. 21 - 24

MATEMATIKA

 • o několik více, méně, příklady v obráceném pořadí, prohlubování počítání do 10
 • PS str. 33 - 36

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Příroda na jaře, U babičky na zahradě
 • PS str. 47, 48

Učivo ve 30. školním týdnu (20.3. - 24.3.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno C,c, psací v, V
 • SLABIKÁŘ 48 - 51
 • PÍSANKA 16 - 20

MATEMATIKA

 • nerovnosti, procvičování počítání do 10
 • PS 29 - 32

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Opakování - orientace v čase, Jaro je tady, jarní příroda
 • PS 61, 44 - 46

Učivo ve 29. školním týdnu (13.3.-17.3.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno R,r, dvojhlásky Au, Ou, psací r, P, R
 • SLABIKÁŘ str. 44 - 47
 • PÍSANKA str. 12 - 15

MATEMATIKA

 • počítání do 10
 • PS str. 24 - 28

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Ája se učí poznávat hodiny, Orientace v čase, opakování
 • PS str. 59 - 61

Učivo ve 27. školním týdnu (27.2.-3.3.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno Š,š, R,r - slova, věty, psací U, Y, I, K
 • SLABIKÁŘ str. 39 - 43
 • PÍSANKA str. 8 - 11

MATEMATIKA

 • číslice 10, číselný rozklad, sčítání a odčítání do 10
 • PS str. 20 - 23

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • rok, roční období, měsíce, dny v týdnu

Učivo ve 26. školním týdnu (20.2.-24.2.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno K,k, Š,š, psací d, D, k
 • SLABIKÁŘ str. 34 - 39
 • PÍSANKA str. 3 - 7

MATEMATIKA

 • počítání do 9, číslice 10
 • PS str. 14 - 19

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • měsíce, dny v týdnu, hodiny
 • PS str. 58, 59

Učivo ve 25. školním týdnu (13.2.-17.2.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno D,d, malé a velké psací n,N
 • SLABIKÁŘ str. 30 - 33
 • PÍSANKA 2. díl - dopíšeme
 • PÍSANKA 3. díl - str. 1, 2

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 9, slovní úlohy
 • PS str. 10 - 13

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Orientace v čase, rok, roční období, měsíce v roce
 • PS str. 54 - 55

Učivo ve 24. školním týdnu (6.2.-10.2.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno Z,z, malé psací y
 • SLAB 26-29
 • PÍS 28-30

MATEMATIKA

 • pohyb ve čtvercové síti, číslice 9
 • PS 2. díl - 4-9

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Nemoc X úraz, opakování
 • PS 42-43

Učivo ve 23. školním týdnu (30.1. - 3.2.)

Projekt Já, ty, my, oni - pondělí 30.1.

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno V,v (slova, věty), velké psací J
 • SLABIKÁŘ 23 - 25
 • PÍSANKA 26 - 27

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 8
 • PS 77 - 80

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Ája je nemocná (nemoc X úraz)
 • PS 42

Učivo ve 22. školním týdnu (23.1. - 27.1.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno N,n, V,v - slabiky, slova, věty, velké psací T, malé psací j
 • SLABIKÁŘ str. 18 - 22
 • PÍSANKA str. 22 - 25

MATEMATIKA

 • číslice 8, porovnávání čísel, číselný rozklad, sčítání a odčítání do 8
 • PS str. 72 - 76

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Péče o tělo, Výživa lidského těla
 • PS str. 40 - 41

Učivo ve 21. školním týdnu (16.1. - 20.1.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno J,j, Y,y, malé psací s, velké psací A,O
 • SLAB str. 14-17
 • PÍS str. 19-21

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 7, slovní úlohy
 • PS str. 67-71

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Člověk a jeho zdraví, Spolužáci, Lidské tělo
 • PS str. 38-39

Učivo ve 20. školním týdnu (9.1. - 13.1.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno T, J - slabiky, slova
 • SLABIKÁŘ str. 11 - 13
 • PÍSANKA 1.díl - str. 24
 • PÍSANKA 2.díl - str. 16 - 18

MATEMATIKA

 • číslice 7 - porovnávání, sčítání, odčítání
 • PS str. 61 - 65

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Zvířátka v zimě, Opakování
 • PS str. 36 - 37 

Učivo v 19. školním týdnu (3.1. - 6.1.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno T,t, malé psací t (+ slabiky a slova)
 • SLABIKÁŘ str. 8 - 9
 • PÍSANKA str. 14 - 15

MATEMATIKA

 • porovnávání do 6-ti, porovnávání, sčítání, odčítání
 • PS str. 57 - 59

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • U babičky a dědečka, Zimní radovánky
 • PS str. 33 - 35

Učivo v 18. školním týdnu (26.12.- 30.12.) 

Vánoční prázdniny

Učivo v 17. školním týdnu (19.12.- 21.12.)

Projekt Pohádka - pohádkové učení, hádání a hraní

21.12. - Vánoční den 

Učivo v 16. školním týdnu (12.12.- 16.12.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmena S, P - procvičování, velké psací M + slabiky
 • SLABIKÁŘ str. 6, 7
 • PÍS str. 11, 12

MATEMATIKA

 • číslice 6, sčítání do 6-ti
 • PS str. 55-58

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Blíží se Vánoce
 • PS str. 32

Učivo v 15. školním týdnu (5.12. -  9.12.)

ČESKÝ JAZYK

 • opakování M, L - slabiky, slova, jednoduché věty, malé psací m
 • SLABIKÁŘ  str. 3 - 5
 • PÍSANKA  str. 9 - 10

MATEMATIKA

 • procvičování + a - do 5, čísla 6 - 10
 • PS str. 50 - 54

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Zimní počasí, Slavíme Mikuláše
 • PS str. 30 - 31 

Učivo ve 14. školním týdnu  (28.11. - 2.12.)

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování naučených písmen, slabik, malé psací a, o
 • ŽA str. 46 - 47
 • PÍS 1 str. 23
 • PÍS 2 str. 7 - 9

MATEMATIKA

 • odčítání, dočítání
 • PS 47 - 50

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • V zimě, Zimní počasí
 • PS str. 28 - 30

Učivo ve 13. školním týdnu  (21.11. - 25. 11.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmenko I,i + slabiky, malé psací u
 • ŽA str. 42 - 45
 • PÍSANKA str. 4 - 6 (+prac. listy)

MATEMATIKA

 • odčítání, odčítání na číselné ose
 • PS str. 43 - 46

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Ájin pokojíček, Ája pomáhá mámě
 • PS 25 - 27

Učivo ve 12. školním týdnu  (14.11. - 16. 11.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno U,u, slabiky + slova - procvičování, malé psací i
 • ŽA str. 40 - 41
 • PÍSANKA str. 2, 3 + pracovní listy

MATEMATIKA

 • psaní číslice 0, sčítání s nulou
 • PS 40 - 42

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • V rodině
 • PS 22 - 23

Učivo v 11. školním týdnu  (7.11. - 11.11.)

ČESKÝ JAZYK

 • slabiky s písmenem P,p, písmeno U,u, psaní písmen e a l
 • ŽA str. 36 - 39
 • PÍSANKA 2. díl - str. 1, 2 + kopie

MATEMATIKA

 • sčítání do 5, číselný rozklad, porovnávání
 • PS str. 36 - 39

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Moje rodina, Máme miminko
 • PS str. 20 - 23

Učivo v 10. školním týdnu  (31.10. - 4.11.)

ČESKÝ JAZYK

 • slabiky s písmenkem "o", písmenko "P,p", spodní a horní kličky
 • ŽA str. 32 - 35
 • MAŠINKA str. 30 - 34, 40, 41
 • kopie PL - rybičky, vlaštovky

MATEMATIKA

 • sčítání do 5, psaní číslice 5, sčítání na číselné ose, číselný rozklad
 • PS str. 32 -35

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Podzim na poli, Stromy na podzim, Opakování
 • PS str. 17 - 19 

Učivo v 9. školním týdnu  (24.10. - 25.10.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmenko O, o, horní a dolní zátrh
 • ŽA str. 30 - 31
 • PÍSANKA str. 17, 18

MATEMATIKA

 • sčítání do 4
 • PS str. 29 - 31

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Živočichové na podzim
 • PS str. 14

Učivo v 8. školním týdnu  (17.10. - 21.10.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmenko S,s, slabiky s písmeny M, L, S, A, E
 • ŽA str. 26 - 29
 • MAŠINKA str. 47 - 48
 • PÍSANKA str. 13 - 16

MATEMATIKA

 • psaní číslic 3 a 4, sčítání do čtyř
 • PS str. 26 - 31

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Podzimní počasí, Podzim na zahradě
 • PS str. 13, 16

Učivo v 7. školním týdnu  (10.10. - 14.10.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmenko E, e, slabiky Me, Mé, Le, Lé
 • ŽA str. 22 - 25
 • MAŠINKA str. 42, 43
 • PÍSANKA str. 11, 12, 13 + PL

MATEMATIKA

 • geometrické tvary, psaní číslice 2, sčítání 1+1
 • PS 22 - 25

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • podzim v sadu, ochutnávka ovoce
 • PS str. 15 

Učivo v 6. školním týdnu  (3.10. - 7.10.)

ČESKÝ JAZYK


 • písmenka L,l, E,e; psaní - pršičáry, drakovky
 • ŽA str. 20 - 23
 • MAŠINKA str. 45, 28, 29, 46 + pracovní listy
 • PÍSANKA str. 10, 11

MATEMATIKA

 • porovnávání, psaní znamének <, >, =, , psaní číslice 1, číselná osa
 • PS str.  17 - 21

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • pozdim - okénko do podzimní přírody (stromy, keře, ovoce a zelenina)
 • PS str. 10, 11, 12

Učivo v 5. školním týdnu  (26.9. - 30.9.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmenka M, m, A, a, vyvození slabik, "pršičáry"
 • ŽA str. 17 - 19
 • MAŠINKA str. 39, 26, 27, 45 + pracovní listy
 • PÍSANKA str. 9

MATEMATIKA

 • nad, pod, vedle, porovnávání - větší, menší, rovná se
 • PS str. 15 - 17

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • opakování - "Ve škole"
 • PS str. 9

Učivo ve 4. školním týdnu (19.9. - 23.9.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmenko M, m, A, a
 • ŽA str. 14 - 17
 • MAŠINKA str. 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25
 • PÍSANKA str. 4

MATEMATIKA

 • číslice 0, počítání od 0 do 5
 • PS 10 - 14

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Ája poznává školu, Když jde Ája do školy
 • PS 7, 8

Učivo ve 3. školním týdnu (12.9. - 16.9.)

ČESKÝ JAZYK

 • ŽA str. 9 - 13
 • MAŠINKA str. 5 - 9, 16, 24

MATEMATIKA

 • vlevo, vpravo, uprostřed, číslice 4 a 5
 • PS 7 - 10

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Naše třída, O přestávce
 • PS 5 a 6

Učivo ve 2. školním týdnu (5.9. - 9.9.)

ČESKÝ JAZYK

 •  ŽA (živá abeceda) - str. 3 - 7
 •  Mašinka (UC, uvolňovací cviky) - str. 1 - 4
 •  PÍS (písanka) - str. 1 - 3

MATEMATIKA

 • číslice 1, 2, 3
 • PS (pracovní sešit) - str. 4 - 6

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Jsem školák
 • PS (pracovní sešit) - str. 4

Učivo v 1. školním týdnu (1.9. - 2.9.)

 • Seznámení s třídní učitelkou a spolužáky
 • Seznámení s prostředím školy
 • Pravidla chování a bezpečnost ve škole