Rozvrh hodin 1.B

  1. 2. 3. 4. 5.
PO ČJ M ČJ ČJS  
ÚT ČJ M VV VV  
ST ČJ M ČJ ČJS  
ČT ČJ ČJ TV TV ČSP
ČJ M ČJ HV  

ČJS = Člověk a jeho svět (prvouka)

ČSP = Člověk a svět práce (pracovní činnosti)   

Vyučovací hodiny se mohou přesouvat podle aktuálních potřeb žáků a výuky. Neměnné je vyučování TV a HV.

KDO NÁS UČÍ?

Třídní učitelka:     Mgr. Veronika Prouzová (vyučuje ČJ, M, ČJS, VV, ČSP)

Učitelé:                  Mgr. Radka Řeháková (vyučuje HV)
                               Mgr. Jana Hájková (vyučuje TV)

Prázdniny ve školním roce 2018/19

podzimní             pondělí 29.10. a úterý 30. 10. 2018

vánoční                sobota 22.12. 2018  - středa 2. 1. 2019        

pololetní               pátek 1. 2. 2019

jarní                      pondělí 4. 2. -  pátek 8. 2. 2019 

velikonoční          čtvrtek 18. 4. 2019 

hlavní                   sobota 29.6. - neděle 1. 9. 2019

Zvonění:

 přípravné zvonění            7.50 hod.

 1. hodina                          7.55 – 8.40 hod.

 2. hodina                          8.50 – 9.35 hod.

 3. hodina                          9.55 – 10.40 hod.

 4. hodina                         10.50 – 11.35 hod.

 5. hodina                         11.45 – 12.30 hod.

Osnovy 

Osnovy pro 1. ročník

OSNOVY PRO 2. ROČNÍK

Více informací o našem školním vzdělávacím programu Blahováček naleznete na webových stránkách naší školy - horní menu - sekce ŠVP Blahováček