Týdenní plány

Učivo ve 41. školním týdnu (6.6. - 10.6.)

ČESKÝ JAZYK

 • věta jednoduchá a souvětí
 • UČ 143 - 146
 • PS 35 - 36

MATEMATIKA

 • násobilka 4, násobky pěti, G - trojúhelník, čtyřúhelník, mnohoúhelník
 • PS 60 - 63, 80 - 81

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • U vody
 • UČ 57
 • PS 67

Učivo ve 40. školním týdnu (30.5. - 3.5.)

ČESKÝ JAZYK

 • párové souhlásky (procvičování a opakování)
 • pracovní listy
 • PS 33, 34
 • PÍS 30

MATEMATIKA

 • násobky čtyř, procvičování násobilek
 • PS 56 - 59

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • V létě
 • UČ 56, 57
 • PS 66

Učivo ve 39. školním týdnu (23.5. - 28.5.)

ČESKÝ JAZYK

 • párové souhlásky - h/ch, procvičování
 • UČ 140 - 142
 • PS 32
 • PÍS 29

MATEMATIKA

 • procvičování násobilek, G - procvičování úsečka, měření délky
 • PS str. 77, 78, 79

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • domácí zvířata chovaná pro radost
 • UČ 28, 29
 • PS 29

Učivo ve 38. školním týdnu (16.5. - 20.5.)

ČESKÝ JAZYK

 • párové souhlásky z/s, ž/š, h/ch
 • UČ 137-139
 • SU 99
 • PS 31, 32
 • PÍS 27, 28

MATEMATIKA

 • násobení a dělení třema, geometrie - měření délky
 • PS 53-55, 77-78

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • JARO - opakování
 • PS 63-65

Učivo ve 37. školním týdnu (9.5. - 13.5.)

ČESKÝ JAZYK

 • párové souhlásky v/f, z/s, ž/š
 • UČ 135-136
 • SU 100-101
 • PS 30
 • PÍS 25, 26

MATEMATIKA

 • násobky tří, měření délky úsečky
 • PS 50-53, 76

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • domácí ptáci
 • UČ 54, 55
 • PS 62

Učivo ve 36. školním týdnu (2.5. - 6.5.)

ČESKÝ JAZYK

 • párové souhlásky d/t, ď/ť
 • UČ 132-134
 • SU 97, 98
 • PS 29

MATEMATIKA

 • násobení a dělení dvěma
 • PS 46-49

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • domácí ptáci
 • UČ 54, 55
 • PS 62

Učivo ve 35. školním týdnu (25.4. - 29.4.)

ČESKÝ JAZYK

 • párové souhlásky na konci slov (b/p)
 • UČ 126-132
 • SU 96
 • PS 28
 • PÍS 22, 23

MATEMATIKA

 • dělení dvěma
 • PS 42-46

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • hospodářská zvířata
 • UČ 52, 53
 • PS 60, 61

Učivo ve 34. školním týdnu (18.4. - 22.4.)

ČESKÝ JAZYK

 • slova se slabikami bě, pě, vě, mě
 • U4 119-127
 • SU 89-94
 • PS 27
 • PÍS 21, 22

MATEMATIKA

 • násobky dvou, příprava na dělení
 • PS 39-43

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Květiny na jaře, stromy na jaře, hospodářská zvířata
 • UČ 47, 52, 53
 • PS 59

Učivo ve 33. školním týdnu (11.4. - 15.4.)

ČESKÝ JAZYK

 • slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě
 • UČ 117-120
 • SU 89 - 92
 • PS 26
 • PÍS 19 - 20

MATEMATIKA 

 • příprava násobení, násobky dvou
 • PS 35 - 39

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Projekt Voda
 • Jaro, Květiny na jaře
 • UČ 46
 • PS 58 

Učivo ve 32. školním týdnu (4.4. - 8.4.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno ě - slabiky dě, tě, ně
 • UČ 113 - 116
 • SU 84 - 87
 • PS 25
 • PÍS 17,18

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ deset, jednotky délky, měření
 • PS 32 - 34, 73 - 75

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Co lidé dělají, závěrečení opakování - čas
 • PS 55 - 57

Učivo ve 31. školním týdnu (29.3. - 1.4.)

ČESKÝ JAZYK

 • Vlastní jména měst a obcí, hor a řek
 • UČ 109 - 112
 • SU 77
 • PS 24
 • PÍS 17, 18

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ deset
 • PS 28 -  31

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Části dne, Minulost, přítomnost, budoucnost
 • UČ 44, 45
 • PS 53, 54

Učivo ve 30. školním týdnu (21.3. - 23.3.)

ČESKÝ JAZYK

 • Vlastní jména měst a obcí, hor a řek
 • UČ 107, 108
 • SU 77
 • PS 23
 • PÍS 16, 17

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ deset
 • PS 25 - 27

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Dny v týdnu
 • UČ 43
 • PS 52

Učivo ve 29. školním týdnu (14.3. - 18.3.)

ČESKÝ JAZYK

 • tvrdé a měkké souhlásky - procvičování
 • UČ 102 - 105
 • PS 22
 • PÍS 13 - 15

MATEMATIKA

 • odčítání s přechodem přes základ deset, jednotky délky
 • PS 21 - 24, 73

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Náš svět - Měsíc po měsíci, Kalendář
 • UČ 40 - 43
 • PS 50, 51

Učivo ve 28. školním týdnu (7.3. - 11.3.)

ČESKÝ JAZYK

 • měkké slabiky di, ti, ni
 • UČ 98
 • SU 65 - 67
 • PS 22
 • PÍS 11, 12

MATEMATIKA

 • sčítání s přechodem přes základ deset, jednotky délky
 • PS 16 - 20, 73

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Naše vlast - opakování
 • UČ 30, 31
 • PS 36, 37

Učivo ve 27. školním týdnu (29.2. - 4.3.)

ČESKÝ JAZYK

 • měkké souhlásky
 • UČ 97, 98
 • STARÁ UČEBNICE 56 - 59
 • PS 21
 • PÍS 9, 10

MATEMATIKA

 • sčítání s přechodem přes základ deset, G - přenášení úseček
 • PS 12 - 15, 72

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • naše vlast - Česká republika
 • UČ - 31
 • PS 34, 35

Učivo ve 26. školním týdnu (22.2. - 26.2.)

Jarní prázdniny

Učivo v 25. školním týdnu (15.2. - 19.2.)

ČESKÝ JAZYK

 • tvrdé slabiky (hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny)
 • UČ 96
 • PÍS 7, 8

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel, porovnávání úseček
 • PS 8-11, 71

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Domov - místo, kde žijeme, město x vesnice, naše vlast 
 • UĆ str. 30, 31
 • PS str. 32, 33, 34

Učivo ve 24. školním týdnu (8.2. - 12.2.)

ČESKÝ JAZYK

 • tvrdé slabiky (hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny)
 • UČ 96
 • PS 21
 • PÍS 6, 7

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání dvojciferných čísel, porovnávání úseček
 • doděláme 1. díl PS
 • PS 4 - 7, 71

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • zdraví - opakování (testík ?)
 • PS 48, 49

Učivo ve 23. školním týdnu (1.2. - 5.2.)

ČESKÝ JAZYK

 • tvrdé slabiky (hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny)
 • UČ 96
 • PS 20
 • PÍS 3

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku
 • geometrie - opakování
 • PS 73 - 77, 88

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Naše zdraví
 • UČ 39
 • PS 47

Učivo ve 22. školním týdnu (25.1. - 28.1.)

ČESKÝ JAZYK

 • souhlásky
 • UČ 93 - 95
 • PÍS (2. díl) 1, 2

MATEMATIKA

 • odčítání bez přechodu přes desítku - typu 25-4
 • sčítání bez přechodu přes destítku - typu 21+9
 • PS 70 - 72

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • naše zdraví
 • UČ 38
 • PS 46

Učivo ve 21. školním týdnu (18.1. - 22.1.)

ČESKÝ JAZYK

 • dlouhé samohlásky ú, ů, dvojhlásky
 • UČ 90 - 92
 • PS 19
 • PÍS 31, 32

MATEMATIKA

 • sčítání bez přechodu přes desítku - typu 21+4, úsečka
 • PS 67 - 70, 86

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • být zdravý, nemoc a úraz
 • UČ 37, 38
 • PS 45, 46

Učivo ve 20. školním týdnu (11.1. - 15.1.)

ČESKÝ JAZYK

 • hlásky - samohlásky, dvojhlásky
 • UČ 88 - 92
 • PS 18
 • PÍS 28, 29

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku - typu 20+7, 27-7
 • PS 61 - 66

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • zdraví, naše tělo
 • UČ 36
 • PS 44

Učivo v 19. školním týdnu (4.1. -. 8.1.)

ČESKÝ JAZYK

 • slabika, popis osoby
 • UČ 81 - 87
 • PÍS 26 a 27 (C, ch)

MATEMATIKA

 • orientace na číselné ose do 100, porovnávání čísel do 100
 • PS 57-60

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Zima - opakování (zvířata v zimě, vánoce) 
 • UČ str. 34, 35
 • PS str. 42, 43

Učivo v 17. a 18. školním týdnu (21.12. -. 1.1.)

Vánoční prázdniny

Učivo v 16. školním týdnu (14.12. -. 18.12.)

ČESKÝ JAZYK

 • slabika
 • UČ 74-81
 • PS 16
 • PÍS 26

MATEMATIKA

 • desítky a jednotky do 100
 • PS 54 - 56

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Vánoce, vánoční tradice
 • UČ 34

Učivo v 15. školním týdnu (7.12. -. 11.12.)

ČESKÝ JAZYK

 • slabika
 • UČ 74-81
 • PS 15, 16
 • PÍS 25, 26

MATEMATIKA

 • počítání se závorkami, desítky a jednotky do 100
 • PS 51 - 54

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Zima, Zvířata v zimě
 • UČ 32, 33
 • PS 38, 41

Učivo ve 14. školním týdnu (30.11. -  4.12.)

Projekt RODINA 
Čertí škola 

Učivo ve 13. školním týdnu (23.11. -  27.11.)

ČESKÝ JAZYK

 • slova se stejným nebo podobným významem, slova nadřazená a podřazená, slova souřadná
 • UČ str. 67 - 77
 • PS str. 13, 14
 • PÍS str. 22, 23

MATEMATIKA

 • počítání do 100, sčítání desítek, úsečka
 • PS str. 48 - 49, 86

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Rodina - úvod
 • UČ str .24
 • PS 26

Učivo ve 12. školním týdnu (18.11. -  20.11.)

ČESKÝ JAZYK

 • slova protikladná
 • UČ 66 - 67
 • PS 13
 • PÍS 22

MATEMATIKA

 • počítání do 100 - po desítkách, úsečka
 • PS 43 - 46, 86

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • opakování podzim

Učivo v 11. školním týdnu (9.11. - 13.11.)

ČESKÝ JAZYK

 • slovo, význam slova
 • UČ 61 - 65
 • PS 11, 12
 • PÍS 20, 21

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, bod, rýsování
 • PS 39 - 42, 85

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • podzimní zahrada, zelenina, ovoce
 • UČ 20 - 22
 • PS 22, 23

Učivo v 10. školním týdnu (2.11. - 6.11.)

ČESKÝ JAZYK

 • druhy vět, uspořádání vět v textu
 • UČ str. 57 - 60
 • PÍS str. 18, 19

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 16, 17, 18 s přechodem, úsečka, bod
 • PĚTIM. sl. 61 - 66
 • PS str. 35 - 38, 84

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Savci v podzimním lese
 • UČ str. 18, 19
 • PS str. 21

Učivo v 9. školním týdnu (26.10. - 27.10.)

ČESKÝ JAZYK

 • Uspořádání vět v textu
 • UČ 54 - 56
 • PS 10
 • PÍS 17

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 15 s přechodem přes desítku
 • PĚTIM. 20
 • PS 30, 31

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Savci v podzimním lese
 • UČ 16
 • PS 21

Učivov 8. školním týdnu (19.10. - 23.10.)

ČESKÝ JAZYK

 • Druhy vět
 • UČ 47 - 53
 • PS 8, 9
 • PÍS 15, 16

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání do 14 s přechodem, rýsování, bod
 • PĚTIM. 18, 19
 • PS 26 - 29, 83

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Význam lesa
 • UČ 13 - 15
 • PS 20

Učivo v 7. školním týdnu (12.10. - 16.10.)

ČESKÝ JAZYK

 • Věta, druhy vět
 • UČ 42 - 53
 • PS 8
 • PÍS 13, 14

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 13, rýsování, druhy čar
 • PĚTIM 16, 17
 • PS 22 - 25, 82

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Houby
 • UČ 12
 • PS 17, 19

Učivo v 6. školním týdnu (5.10. - 9.10.)

ČESKÝ JAZYK

 • Abeceda 
 • uč. 34 - 41
 • pís. 11, 12

MATEMATIKA

 • + a - do 12 s přechodem přes desítku, druhy čar
 • pětiminutovky str. 12, 13, 14
 • PS 18 - 21

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Stromy a keře v lese a u lesa
 • uč. 10, 11
 • PS 17

Učivo v 5. školním týdnu (29.9. - 2.10.)

ČESKÝ JAZYK

 • Vlastní jména osob a zvířat - opakování. Abeceda
 • UČ  str. 30 - 33
 • PS  str. 7
 • pís. str. 9,10

MATEMATIKA

 • Přechod přes desítku, Tělesa - kužel, jehlan
 • pětim. str. 10, 11
 • PS str. 15 - 17, 81

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Podzim - listnaté a jehličnaté stromy
 • UČ str. 8, 9
 • PS str. 14

Učivo ve 4. školním týdnu (21.9. - 25.9.)

ČESKÝ JAZYK

 • Vlastní jména osob a zvířat
 • UČ  str. 24 - 29
 • PS  str. 5, 6
 • pís. str. 7, 8

MATEMATIKA

 • Přechod přes desítku, Tělesa
 • pětim. str. 7 - 9
 • PS str. 11 - 14, 80

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Dopravní prostředky, Opakování
 • PS str. 11, 12 

Učivo ve 3. školním týdnu (14.9. - 18.9.)

ČESKÝ JAZYK

 • skupiny di, ti, ni - dy, ty, ny, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • UČ  str. 14 - 23
 • PÍS  str. 5, 6 (b, f)

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 20, geometrické útvary
 • PS  str. 8 - 10, 78, 79
 • PĚT  str. 4 - 7

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Cesta do školy, Dopravní prostředky
 • UČ  str. 6, 7
 • PS  str. 10, 11

Učivo ve 2. školním týdnu (7.9. - 11.9.)

Český jazyk

 • Kterými jazyky lidé mluví? Opakování psacích tvarů psacích písmen.
 • UČ str. 9 - 13
 • PS str. 3, 4 
 • PÍS str. 2, 3 

Matematika

 • Opakování z 1. ročníku. Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu. Geometrické tvary v rovině.
 • PS str. 4 - 7, 78
 • Pětiminutovky (PĚT) str. 2 - 4 (sčít. a odčít. do 5)
Člověk a jeho svět
 • Naše škola, co děláme ve škole
 • UČ str. 4, 5
 • PS str. 6, 8
 

Učivo v 1. školním týdnu (1.9. - 4.9.)

Český jazyk

 • Mateřský jazyk. Vyprávění. Opakování psacích tvarů psacích písmen.
 • UČ str. 7 - 8
 • PÍS str. 1 

Matematika

 • Opakování z 1. ročníku. Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu.
 • PS str. 3 - 4

1. ročník (2014/15)

Učivo ve 40. školním týdnu (1.6. - 5.6.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmena Ď ď, Ť ť, Ň ň
 • S - str. 92 - 94
 • pís. - str. 22 - 25

MATEMATIKA

 • slovní úlohy, porovnávání, procvičování
 • PS - str. 70 - 74

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Lidé si vyrobili pomocníky, Člověk ve společnosti - opakování
 • PS - str. 69 - 71

Učivo ve 39. školním týdnu (25.5. - 29.5.)

ČESKÝ JAZYK

 • slabiky bě, pě, vě, mě, psací g
 • S - str. 90 - 91
 • pís. - str. 19 - 21

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 20
 • PS - str. 67 - 70

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Co lidé umí
 • PS - str. 68

Učivo ve 38. školním týdnu (18.5. - 22.5.)

ČESKÝ JAZYK

 • slabiky dě, tě, ně
 • S - str. 88 - 89
 • pís. - str. 15 - 17

MATEMATIKA

 • počítání do 20, počítání se třemi čísly
 • PS - str. 63 - 66

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Co si kde můžeme koupit, povolání
 • PS - str. 66

Učivo ve 37. školním týdnu (11.5. - 15.5.)

ČESKÝ JAZYK

 • slabiky di, ti, ni
 • S - str. 84 - 87
 • pís. - str. 11 - 14 (písmenko b, B)

MATEMATIKA

 • čísla 15 - 20, porovnávání, sčítání a odčítání do 20
 • PS - str. 59 - 62

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Na výletě, Zaměstnání dospělých
 • PS - str. 63, 67

Učivo ve 36. školním týdnu (4.5. - 7.5.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmenko Ch, ch
 • S - str. 80 - 83
 • pís. - str. 8 - 10

MATEMATIKA

 • čísla 16 - 20, porovnávání
 • PS - str. 56 - 58

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Místo, kde žijeme
 • PS - str. 62

Učivo ve 35. školním týdnu (27.4. - 30.4.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmenko F, f
 • S - str. 77 - 80
 • pís. - str. 5 - 7

MATEMATIKA

 • odčítání typu 15-3, kvádr, válec
 • PS - str. 52 - 55

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Jaro - opakování. Místo, kde žijeme.
 • PS - str. 53, 62

Učivo ve 34. školním týdnu (20.4. - 24.4)

ČESKÝ JAZYK

 • písmenko G,g
 • S str. 73 - 76
 • PÍS 4. díl str. 1 - 4

MATEMATIKA

 • čísla 10 - 20,  počítáme do 15
 • PS str. 47 - 51

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Zvířata a jejich mláďata, Opakování - jaro
 • PS str. 50, 53
 

Učivo ve 33. školním týdnu (13.4. - 17.4)

ČESKÝ JAZYK

 • písmenko Ř,ř
 • S str. 69 - 72
 • PÍS str. 28 -33 (dokončení 3. dílu)

MATEMATIKA

 • čísla 10 - 20, sčítání do 20 (typ 10 + 2, 3 +10)
 • PS str. 43 - 46

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Stromy a keře na jaře
 • PS str. 49

Učivo ve 32. školním týdnu (6.4. - 10.4)

ČESKÝ JAZYK

 • písmenko Ž, ž
 • S str. 66 - 68
 • pís. str. 25 - 28

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 10, krychle, koule
 • PS str. 37 - 41

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • U babičky na zahradě, Stromy a keře na jaře
 • PS str. 48, 49
 

Učivo ve 31. školním týdnu (30.3. - 1.4.)

ČESKÝ JAZYK

 • S - str. 64, 65
 • pís. - str. 23, 24

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání do 10, nerovnost, slovní úlohy
 • PS - str. 34 - 36

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Svátky jara
 • PS - str. 51

Učivo ve 30. školním týdnu (23. - 27.3.)

Český jazyk

 • písmenko B, b
 • S - str. 59 - 63
 • pís. - str. 19 - 22

Matematika

 • sčítání a odčítání do 10, slovní úlohy
 • PS - str. 30-33

Člověk a jeho svět

 • Jaro je tady, Příroda na jaře
 • PS - str. 44, 46, 47

 

Učivo ve 29. školním týdnu (16.3.-20.3.)

Český jazyk

 • písmenko Č, č
 • S - str. 54 - 58
 • pís. - str 15 - 18

Matematika

 • sčítání a odčítání do 10, porovnávání, slovní úlohy
 • PS - str. 25 - 29

Člověk a jeho svět

 • Orientace v čase, Hodiny
 • PS - str. 59, 60, 61
 

Učivo ve 28. školním týdnu (9.3.-13.3.)

Český jazyk

 • písmenko C, c
 • S - str. 50 - 54
 • pís. - str. 10 - 13

Matematika

 • sčítání a odčítání do 10, číselná osa, slovní úlohy
 • PS - str. 20 - 24

Člověk a jeho svět

 • Rodinné oslavy, Dny v týdnu
 • PS - str. 57, 58

Učivo ve 27. školním týdnu (2.3. - 6.3.)

Český jazyk

 • písmeno Š, š; psací k, U, Y
 • S str. 46 - 49
 • PÍS str. 7 - 9

Matematika

 • sčítání a odčítání do 9, číslice 10
 • PS str. 15 - 20

Člověk a jeho svět

 • Orientace v čase - rok, roční období, měsíce
 • PS str. 54, 55
 

Učivo ve 26. školním týdnu (23. - 27.2.)

Český jazyk

 • písmeno H, h, dvojhlásky Au, Ou
 • S str. 42 - 45
 • PÍS str. 2 - 5 (písmeno d, D)

Matematika

 • sčítání a odčítání do 9, slovní úlohy, geometrické útvary
 • PS str. 11 - 15

Člověk a jeho svět

 • Zdraví - opakování
 • PS str. 43


Učivo ve 25. školním týdnu (16. - 20.2.)

Jarní prázdniny.
 
 

Učivo ve 24. školním týdnu (9.2. - 13.2.)

Český jazyk

 • písmenko Z,z
 • S str. 38 - 41
 • PÍS 2. díl - dopsat
 • PÍS 3. díl - str. 1 (N, n)

Matematika

 • psaní číslice 9, porovnávání, sčítání do 9
 • PS - str. 6 - 10

Člověk a jeho svět

 • Ája je nemocná
 • PS - str. 42

 

Učivo ve 23. školním týdnu (2.2. - 6.2.)

Český jazyk

 • písmenko V, v
 • S  str. 33 - 37
 • pís. - str. 26 - 29

Matematika

 • sčítání a odčítání do 8, číslice 9
 • PS str. 77 - 80
 • PS 2. díl - str. 6, 7

Člověk a jeho svět

 • Péče o tělo, Výživa lidského těla
 • PS str. 40, 41
 

Učivo ve 22. školním týdnu (26.1. - 29.1.)

Český jazyk

 • písmenko R,r
 • S - str. 30 - 32
 • pís. - str. 24, 25

Matematika

 • sčítání a odčítání do 8
 • PS do str. 76
 

Učivo v 21. školním týdnu (19.1. - 23.1.)

Český jazyk

 • Písmeno Kk - slabiky, slova, věty. Uzavřená slabika. Psací A, O, T, .,!?
 • S str. 26-31
 • PÍS str. 21-23

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 7. Číslice 8.
 • PS  str. 69 - 74

Člověk a jeho svět

 • Lidské tělo - spolužáci, části lidského těla.
 • PS str. 38, 39
 
 

Učivo v 20. školním týdnu (12.1. - 16.1.)

Český jazyk

 • Písmeno Dd, Kk - slabiky, slova, věty. Psací s.
 • S str.  22 - 27
 • PÍS 1. díl str. 24
 • PÍS 2. díl str. 18 - 20

Matematika

 • Počítání do 7.
 • PS  str. 66 - 69

Člověk a jeho svět

 • Zvířata v zimě, opakování - zima
 • PS str. 36, 37
 

Učivo v 19. školním týdnu (5.1. - 9.1.)

Český jazyk

 • Opakování již probraných písmen. Písmeno Dd - slabiky, slova, věty. Psací t, p
 • S str. 18 - 23
 • PÍS str. 14 - 17

Matematika

 • Počítání do 6 - porovnávání, sčítání, odčítání. Číslo 7 - počítání do 7.
 • PS  str. 60, 63-65

Člověk a jeho svět

 • Povídání o Vánocích. Zimní radovánky.
 • PS str. 35

 

17. a 18. školní týden (24.12. - 4.1.)

 • Vánoční prázdniny

 

Učivo v 16. školním týdnu (15.12. - 19.12.)

Český jazyk
 • Písmeno Jj, Nn - slabiky, slova, věty. Psaní slabik a slov.
 • S  str.  15-17
 • PÍS 2. díl str. 11-13

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 6. Slovní úlohy.
 • PS  str. 37 - 61

Člověk a jeho svět

 • Blíží se Vánoce
 • PS str 32
 

Učivo v 15. školním týdnu (8.12. - 12.12.)

Český jazyk

 • Písmeno Pp, Jj - slabiky, slova, věty. Psaní slabik, psací m, M.
 • S  str. 12-15
 • PÍS 2. díl str. 9-11 + kopie k procvičení m, M

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 5. Čísla 6-10. Slovní úlohy.
 • PS  str. 53 - 57

Člověk a jeho svět

 • Zima - počasí v zimě
 • PS str. 30
 

Učivo ve 14. školním týdnu (1.12. - 5.12.)

Český jazyk

 • Písmeno Ss, Pp - slabiky, slova, věty. Čtení a procvičování slabik. Psací a, o.
 • S 10 - 13
 • PÍS 2. díl str. 7,8 (9?) + kopie z písanky

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 5
 • PS  str. 50 - 53

Člověk a jeho svět

 • Opakování - rodina. Zima.
 • PS str. 27 - 29
 

Učivo ve 13. školním týdnu (24.11. - 28.11.)

Český jazyk

 • Písmeno L - slabiky, slova, věty. Čtení a procvičování slabik. Psací a.
 • S str. 9
 • PÍS 1. díl str. 23 + kopie
 • PÍS 2. díl str. 
 • Kopie z písanek

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 5
 • PS  str. 48, 49

Člověk a jeho svět

 • Můj pokojíček.
 • PS str. 25

PROJEKT POHÁDKA

 • Od středy do pátku nás čeká pohádkové povídání, čtení, počítání, hádání a malování. V pátek dokonce vyrazíme ze úpickými loutkáři do loutkového divadla.
 •  

Učivo ve 12. školním týdnu (18.11. - 21.11.)

Český jazyk

 • Písmeno T, L - slabiky, slova, věty. Čtení a procvičování slabik. Psací i, í, u, ů, ú, slabiky s l.
 • S str. 7-9
 • PÍS 2. díl str. 5, 6
 • Kopie z písanek

Matematika

 • Odčítání do 5
 • PS  str. 45-47

Člověk a jeho svět

 • V rodině. Můj pokojíček.
 • PS str. 23, 25
 

Učivo v 11. školním týdnu (10.11. - 14.11.)

Český jazyk

 • Písmeno M, T - slabiky, slova, věty. Čtení a procvičování slabik. Psací i, u.
 • Slabikář (S) str. 4 - 7
 • PÍS 2. díl str. 3, 4
 • Kopie z písanek

Matematika

 • Číslice 0, počítání s nulou.
 • PS  str. 40 - 44

Člověk a jeho svět

 • Moje rodina -  povídání u rodinných fotografií. V rodině.
 • PS str. 21 -  23

 

Učivo v 10. školním týdnu (3.11. - 7.11.)

Český jazyk

 • Procvičování již probraných písmenek - samohlásky AEIOU, souhlásky SLMPT. Čtení slabik. Psací písmeno e, l.
 • ŽA str. 28, 29
 • PÍS 2. díl str. 1, 2
 • kopie písmeno e, l

Matematika

 • Rozklady čísel. Procvičování sčítání do 5, porovnávání.
 • PS  str. 35 - 39

Člověk a jeho svět

 • Opakování - na podzim. Rodina.
 • PS str. 19, 20.

 

Učivo v 9. školním týdnu (30.10 - 31.10.)

Český jazyk

 • Písmeno Tt. Čtení slabik. Horní klička.
 • ŽA str. 27
 • kopie vlaštovky, rybičky

Matematika

 • Sčítání na číselné ose
 • PS  str. 34

Člověk a jeho svět

 • Stromy na podzim
 • PS str. 18

 

Učivo v 8. školním týdnu (20.10 - 24.10.)

Český jazyk

 • Písmeno Pp. Čtení slabik. Vlnovka, horní a dolní klička.
 • ŽA str. 26
 • UC str. 30, 31, 32, 40, 41, 33, 37
 • PÍS str. 19, 20, 21
 • kopie vlaštovky, rybičky

Matematika

 • Psaní číslice 5, sčítání do 5.
 • PS  str. 30 - 33

Člověk a jeho svět

 • Zvířata na podzim, pozdim na poli.
 • PS str. 14, 17

 

Učivo v 7. školním týdnu (13.10. - 17.10.)

Český jazyk

 • Písmeno Ss, Mm. Čtení slabik. Dolní zátrh.
 • ŽA str. 24, 25
 • UC str. 47, 48
 • PÍS str. 14, 16, 18

Matematika

 • Psaní číslice 3, sčítání 2+1.
 • PS  str. 26 - 29

Člověk a jeho svět

 • Podzim v sadu a na zahradě - ovoce, zelenina
 • PS str. 15 - 16

 

Učivo v 6. školním týdnu (6.10. - 10.10.)

Český jazyk

 • Písmeno Ll, procvičování samohlásek. Čtení prvních slabik. Horní zátrh.
 • Knihovnická lekce, loutkové představení.
 • ŽA str. 23
 • UC str. 47
 • PÍS str. 15, 17

Matematika

 • Psaní číslice  2. Sčítání do dvou. Geometrické útvary.
 • PS  str. 23 - 25

Člověk a jeho svět

 • Podzimní počasí, oblečení na podzim, ovoce a zelenina.
 • PS str. 13, 15,16

 

Učivo v 5. školním týdnu (29.9. - 3.10.)

Český jazyk

 • Písmeno I,Y, procvičování ostatních samohlásek. Spojení drakovek s pršičárou (zuby), psaní číslice 1.
 • ŽA str. 20-22
 • UC str. 42, 43
 • Písanka str. 12, 13

Matematika

 • Psaní číslice 1, číselná osa, geometrické tvary.
 • PS  str. 19 - 22

Člověk a jeho svět

 • Na podzim - okénko do podzimní přírody (stromy, plody), podzimní počasí
 • PS str. 10, 11, 13

 

Učivo ve 4. školním týdnu (22.9. - 26.9.)

Český jazyk

 • Písmeno E, U, pršičáry a drakovky
 • ŽA str.16-19
 • UC str. 28, 29, 46
 • Písanka str. 10, 11 + další kopie na procvičování

Matematika

 • Porovnávání, znaky <, >, =
 • PS  str. 16 - 18

Člověk a jeho svět

 • Cesta do školy - dopravní značky, chování, oblečení, dopravní prostředky. Opakování - ve škole
 • PS str. 8, 9

 

Učivo ve 3. školním týdnu (15.9. - 19.9.)

Český jazyk

 • Písmeno A, O, spirály, čáry vodorovné/svislé, pršičáry
 • ŽA str.12 - 15
 • UC str. 22, 23, 15, 39, 26, 27, 45
 • Písanka str. 4, 7, 9 

Matematika

 • Čísla 0 - 5 - práce s kartičkami a puntíky
 • PS  str. 11 - 15

Člověk a jeho svět

 • Naše škola, cesta do školy
 • PS str.7, 8

 

Učivo ve 2. školním týdnu (8.9. - 12.9.)

Český jazyk

 • ŽA str. 7 - 11
 • UC str. 5 - 11, str. 16
 • Písanka str. 5, 6

Matematika

 • Čísla 3, 4 a 5, určování vlevo, vpravo, nohře, dole, uprostřed
 • PS  str. 6 - 10

Člověk a jeho svět

 • Naše třída, jak se chováme o přestávce.
 • PS str. 5, 6
 

Učivo v 1. školním týdnu (1.9. - 5. 9.)

Český jazyk

 • ŽA (Živá abeceda) str. 3 - 7
 • UC (Uvolňovací cviky) str. 1 - 3
 • Písanka str. 1 - 3

Matematika

 • Čísla 1, 2, 3
 • PS (pracovní sešit) str. 3 - 6

Člověk a jeho svět

 • Seznámení s třídní učitelkou a spolužáky. Pravidla chování ve škole. Bezpečnost ve škole.
 • PS str. 4