Týdenní plány 2018/19

12. školní týden (19.11. - 23.11.)

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičení I,i, slabiky, slova, věty, psací l,e
 • ŽA str. 43 - 45
 • PÍSANKA 2. díl - str 1,2 - písmena l, e + kopie

MATEMATIKA

 • Odčítání, dočítání
 • PS str. 46 - 49

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Máme miminko, V rodině
 • PS str. 21 - 23

11. školní týden (12.11. - 16.11.)

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičování U, u; slabiky, slova, vyvození I, i
 • psaní: horní kličky
 • ŽA str. 39 - 42
 • UC str. 32, 40
 • PÍSANKA str. 20 + kopie vlaštovek

MATEMATIKA

 • Příklady se zaměněným pořadím čísel, odčítání
 • PS str. 42 - 45

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Podzim - opakování, Moje rodina
 • PS str. 19, 20

10. školní týden (5.11. - 9.11.)

ČESKÝ JAZYK

 • Slabiky PA, PE, PO, vyvození písmene U, u
 • psaní: dolní kličky
 • ŽA str. 36-39
 • UC str. 30, 31, 41
 • PÍSANKA str. 21 + kopie rybiček

MATEMATIKA

 • Sčítání do 5, psaní číslice 0, počítání s nulou
 • PS str. 38 - 41

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Podzim na poli, stromy na podzim
 • PS str. 17, 18

9. školní týden (31.10. - 2.11.)

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození písmene P,p
 • ŽA str. 34 - 35
 • UC str. 48
 • PÍSANKA str. 14

MATEMATIKA

 • Sčítání do 5, porovnávání, číselný rozklad
 • PS str. 36 - 37

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Ovoce a zelenina - poznávání, třídění, ochutnávka

8. školní týden (22.10. - 26.10.)

ČESKÝ JAZYK

 • Písmeno O, o; slabiky mo, lo, so
 • grafomotorická cvičení: horní a dolní zátrh
 • ŽA str. 30 - 33
 • UC str. 47
 • PÍS str. 17, 18 + kopie

MATEMATIKA

 • psaní číslice 5, sčítání do 5
 • PS str. 32 - 35

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Ovoce a zelenina - podzim v sadu a na zahradě
 • PS str. 15, 16

7. školní týden (15.10. - 19.10.)

ČESKÝ JAZYK

 • Písmeno S, s; slabiky sa/sá, se/sé
 • grafomotorická cvičení: spojení drakovky a dešťovky (jedničky), horní a dolní oblouky
 • ŽA str. 26 - 29
 • PÍS str. 13, 15, 16 + další kopie

MATEMATIKA

 • sčítání do 4, psaní číslice 4
 • PS str. 27 - 30

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Zvířata na podzim
 • PS str.14

6. školní týden (8.10. - 12.10.)

ČESKÝ JAZYK

 • slabiky me, mé, le, lé
 • grafomotorická cvičení: drakovky, spojení drakovky a dešťovky (zuby)
 • ŽA str. 23 - 25
 • UC str. 42, 43
 • PÍS str. 11, 12 + kopie

MATEMATIKA

 • geometrické tvary, psaní číslice 2, 3, sčítání do dvou
 • PS str. 22 - 26

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Barvy podzimu, Podzimní počasí
 • PS 12 - 13

5. školní týden (1.10. - 5.10.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmena L, l, E, e
 • grafomotorická cvičení: pršičáry, drakovky
 • ŽA str. 20 - 23
 • UC (mašinka) str. 28, 29, 46
 • PÍS str. 9, 10 + kopie

MATEMATIKA

 • porovnávání - psaní znamének <, >, =, psaní číslice 1, číselná osa, geometrické tvary 
 • PS str. 18 - 22

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Ve škole - opakování, Podzim - okénko do podzimní přírody
 • PS str. 9, 10, 11

4. školní týden (24.9. - 27.9.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmena M, m, A, a; slabiky MA, MÁ
 • grafomotorická cvičení: pršičáry
 • ŽA str. 17 - 19
 • UC (mašinka) str. 26, 27, 45
 • PÍS str. 9

MATEMATIKA

 • porovnávání - více, méně, rovná se
 • PS str. 15 - 18

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Ve škole - opakování
 • PS str. 9

3. školní týden (17.9. - 21. 9.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmena M, m, A, a
 • grafomotorická cvičení: spirály, čáry - vodorovné/svislé
 • ŽA str. 13 - 16
 • UC (mašinka) str. 22, 23, 13, 15, 19, 20, 25, 39
 • PÍS str. 4, 7

MATEMATIKA

 • počítání do 5, číslice 0
 • PS str. 10 - 14

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Naše škola, cesta do školy
 • PS str. 7, 8 

2. školní týden (10.9. - 14. 9.)

ČESKÝ JAZYK

 • rozvoj řečových dovedností, sluchového a zrakového vnímání
 • grafomotorická cvičení: zobání, obloučky
 • ŽA str. 8 - 12
 • UC (mašinka) str. 5 - 12, 16, 24
 • PÍS str. 3, 6 

MATEMATIKA

 • vlevo, vpravo, uprostřed, číslice 3, 4 a 5
 • PS str. 6 - 9

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Naše třída, O přestávce
 • PS str. 5 a 6

1. školní týden (3.9. - 7. 9.)

Český jazyk

 • ŽA (Živá abeceda) str. 3 - 7
 • UC (Uvolňovací cviky) str. 1 - 4
 • Písanka str. 1 - 2

Matematika

 • Čísla 1, 2
 • PS (pracovní sešit) str. 3 - 5

Člověk a jeho svět

 • Seznámení s třídní učitelkou a spolužáky. 
 • Pravidla chování ve škole. 
 • Bezpečnost ve škole.
 • PS str. 4