Týdenní plány 2018/19

20. školní týden (14.1.- 18.1.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmeno T, psaní - slabiky s a, o, psací m
 • SLABIKÁŘ str. 7-10
 • PÍS str. 8, 9 

MATEMATIKA

 • psaní číslice 7, + a - do 7
 • PS str. 63 - 66

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Zimní počasí, zimní radovánky
 • PS str. 35

19. školní týden (7.1.-11.1.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmena S, P - procvičování, psací o
 • SLABIKÁŘ str. 6, 7
 • PÍS str. 8

MATEMATIKA

 • + a - do 6
 • PS str. 60 - 62

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Vzpomínáme na Vánoce
 • PS str. 32
Středa až pátek: Projekt Pohádka - pohádkové učení, hádání a hraní
 

17. a 18. školní týden (24.12. - 4.1.)

Vánoční prázdniny

16. školní týden (17. - 21.12.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmena S, procvičování, psací a
 • SLABIKÁŘ str. 6

MATEMATIKA

 • číslice 6, sčítání do 6-ti
 • PS str. 59

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Vánoce

15. školní týden (10.12.-14.12)

ČESKÝ JAZYK

 • písmena M,m,L,l - slabiky, slova, věty
 • SLABIKÁŘ str. 4 - 5
 • PÍS str. 5 - 6

MATEMATIKA

 • číslo 6, počítání do 6, porovnávání
 • PS str. 55 - 58

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Zimní počasí, Slavíme Mikuláše
 • PS str. 30 - 31

14. školní týden (3.12. - 7.12)

ČESKÝ JAZYK

 • opakování známých písmen z ŽA, písmeno u
 • ŽA dokončení
 • SLABIKÁŘ str. 3
 • PÍS str. 4 + kopie

MATEMATIKA

 • čísla 6 - 10, číselná osa
 • PS str. 53 - 55

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Ája pomáhá mámě, U nás doma - opakování
 • PS str. 26, 27

13. školní týden (26.11.- 30.11.)

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování probraného učiva, psací i, u
 • ŽA str. 46 - 47
 • PÍSANKA str. 3 - 4

MATEMATIKA

 • opakování počítání do 5-ti
 • PS str. 49 - 52

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Ájin pokojíček, Ája pomáhá mámě
 • PS str. 25 , 26

12. školní týden (19.11. - 23.11.)

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičení I,i, slabiky, slova, věty, psací l,e
 • ŽA str. 43 - 45
 • PÍSANKA 2. díl - str 1,2 - písmena l, e + kopie

MATEMATIKA

 • Odčítání, dočítání
 • PS str. 46 - 49

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Máme miminko, V rodině
 • PS str. 21 - 23

11. školní týden (12.11. - 16.11.)

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičování U, u; slabiky, slova, vyvození I, i
 • psaní: horní kličky
 • ŽA str. 39 - 42
 • UC str. 32, 40
 • PÍSANKA str. 20 + kopie vlaštovek

MATEMATIKA

 • Příklady se zaměněným pořadím čísel, odčítání
 • PS str. 42 - 45

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Podzim - opakování, Moje rodina
 • PS str. 19, 20

10. školní týden (5.11. - 9.11.)

ČESKÝ JAZYK

 • Slabiky PA, PE, PO, vyvození písmene U, u
 • psaní: dolní kličky
 • ŽA str. 36-39
 • UC str. 30, 31, 41
 • PÍSANKA str. 21 + kopie rybiček

MATEMATIKA

 • Sčítání do 5, psaní číslice 0, počítání s nulou
 • PS str. 38 - 41

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Podzim na poli, stromy na podzim
 • PS str. 17, 18

9. školní týden (31.10. - 2.11.)

ČESKÝ JAZYK

 • Vyvození písmene P,p
 • ŽA str. 34 - 35
 • UC str. 48
 • PÍSANKA str. 14

MATEMATIKA

 • Sčítání do 5, porovnávání, číselný rozklad
 • PS str. 36 - 37

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Ovoce a zelenina - poznávání, třídění, ochutnávka

8. školní týden (22.10. - 26.10.)

ČESKÝ JAZYK

 • Písmeno O, o; slabiky mo, lo, so
 • grafomotorická cvičení: horní a dolní zátrh
 • ŽA str. 30 - 33
 • UC str. 47
 • PÍS str. 17, 18 + kopie

MATEMATIKA

 • psaní číslice 5, sčítání do 5
 • PS str. 32 - 35

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Ovoce a zelenina - podzim v sadu a na zahradě
 • PS str. 15, 16

7. školní týden (15.10. - 19.10.)

ČESKÝ JAZYK

 • Písmeno S, s; slabiky sa/sá, se/sé
 • grafomotorická cvičení: spojení drakovky a dešťovky (jedničky), horní a dolní oblouky
 • ŽA str. 26 - 29
 • PÍS str. 13, 15, 16 + další kopie

MATEMATIKA

 • sčítání do 4, psaní číslice 4
 • PS str. 27 - 30

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Zvířata na podzim
 • PS str.14

6. školní týden (8.10. - 12.10.)

ČESKÝ JAZYK

 • slabiky me, mé, le, lé
 • grafomotorická cvičení: drakovky, spojení drakovky a dešťovky (zuby)
 • ŽA str. 23 - 25
 • UC str. 42, 43
 • PÍS str. 11, 12 + kopie

MATEMATIKA

 • geometrické tvary, psaní číslice 2, 3, sčítání do dvou
 • PS str. 22 - 26

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Barvy podzimu, Podzimní počasí
 • PS 12 - 13

5. školní týden (1.10. - 5.10.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmena L, l, E, e
 • grafomotorická cvičení: pršičáry, drakovky
 • ŽA str. 20 - 23
 • UC (mašinka) str. 28, 29, 46
 • PÍS str. 9, 10 + kopie

MATEMATIKA

 • porovnávání - psaní znamének <, >, =, psaní číslice 1, číselná osa, geometrické tvary 
 • PS str. 18 - 22

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Ve škole - opakování, Podzim - okénko do podzimní přírody
 • PS str. 9, 10, 11

4. školní týden (24.9. - 27.9.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmena M, m, A, a; slabiky MA, MÁ
 • grafomotorická cvičení: pršičáry
 • ŽA str. 17 - 19
 • UC (mašinka) str. 26, 27, 45
 • PÍS str. 9

MATEMATIKA

 • porovnávání - více, méně, rovná se
 • PS str. 15 - 18

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Ve škole - opakování
 • PS str. 9

3. školní týden (17.9. - 21. 9.)

ČESKÝ JAZYK

 • písmena M, m, A, a
 • grafomotorická cvičení: spirály, čáry - vodorovné/svislé
 • ŽA str. 13 - 16
 • UC (mašinka) str. 22, 23, 13, 15, 19, 20, 25, 39
 • PÍS str. 4, 7

MATEMATIKA

 • počítání do 5, číslice 0
 • PS str. 10 - 14

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Naše škola, cesta do školy
 • PS str. 7, 8 

2. školní týden (10.9. - 14. 9.)

ČESKÝ JAZYK

 • rozvoj řečových dovedností, sluchového a zrakového vnímání
 • grafomotorická cvičení: zobání, obloučky
 • ŽA str. 8 - 12
 • UC (mašinka) str. 5 - 12, 16, 24
 • PÍS str. 3, 6 

MATEMATIKA

 • vlevo, vpravo, uprostřed, číslice 3, 4 a 5
 • PS str. 6 - 9

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • Naše třída, O přestávce
 • PS str. 5 a 6

1. školní týden (3.9. - 7. 9.)

Český jazyk

 • ŽA (Živá abeceda) str. 3 - 7
 • UC (Uvolňovací cviky) str. 1 - 4
 • Písanka str. 1 - 2

Matematika

 • Čísla 1, 2
 • PS (pracovní sešit) str. 3 - 5

Člověk a jeho svět

 • Seznámení s třídní učitelkou a spolužáky. 
 • Pravidla chování ve škole. 
 • Bezpečnost ve škole.
 • PS str. 4