Přihláška do knihovny - pasování na čtenáře

Děti si dnes odnesly domů přihlášky do knihovny. Prosím vyplňte je a pošlete co nejdříve zpět do školy. Děti dostanou průkazku při pasování na čtenáře 11. června a budou si hned moct půjčit nějakou knížku (první rok mají zdarma, bez čtenářského poplatku).