Rozvrh hodin 2.B

2.B - školní rok 2015/16

2.B

1.

2.

3.

4.

5.

PO

ČJ

M

ČSP

ČJS

ČJ

ÚT

ČJ

M VV VV

ČJ

ST

ČJ

M

ČJS

ČJ

 

ČT

ČJ

TV

TV

M

 

ČJ

M

ČJ

HV

 

ČJS = Člověk a jeho svět (prvouka)
ČSP = Člověk a svět práce (pracovní činnosti)   

Vyučovací hodiny se mohou přesouvat podle aktuálních potřeb žáků a výuky. Neměnné je vyučování TV a ČSP.

KDO NÁS UČÍ?

Třídní učitelka:     Mgr. Veronika Prouzová (vyučuje ČJ, M, ČJS, VV, HV)
Učitelé:                  Bc. Veronika Kulhavá (vyučuje ČSP)
                               Věra Páslerová (vyučuje TV)