Vstup do školy - čipy

Vážení rodiče,

od tohoto školního roku (7. září) bude pro vstup do školy fungovat čipový systém. Čip obdrží Váš syn (Vaše dcera) po zaplacení zálohy ve výši 100,- Kč. Prosím o zaplacení této částky třídnímu učiteli do 4. září. Vycházejícím žákům pak bude při vrácení čipu záloha vrácena. Důvodem zavedení tohoto systému je zvýšení ochrany školní budovy před vstupem nepovolaných osob. V rámci jednoduché kontroly tak od tohoto školního roku nebude ani pro zákonné zástupce vstup do školy povolen. Výjimku tvoří případy, kdy zákonný zástupce jde zakoupit obědy nebo potřebuje něco důležitého projednat s učitelem. Rodiče žáků 1. tříd mají přechodně povolen vstup do konce září.

Děkuji za pochopení a prosím o dodržování těchto pravidel. Jde o bezpečnost Vašich dětí.

Martin Zakouřil, ředitel školy